Örnek


$ p \Rightarrow q \Leftrightarrow p' \vee q$ özdeşliğini bir doğruluk tablosu ile gösteriniz.

Çözüm


$p \Rightarrow q$ nun doğruluk tablosunu zaten biliyoruz, ancak birinci doğru ve ikinci yanlışken yanlıştı. Doğruluk tablosuna bir $p'$ sütunu, $ p' \vee q$ sütunu ve bir de $p\Rightarrow q$ sütunu koyalım


$p$ $q$ $p'$ $p' \vee q$ $p \Rightarrow q $
$1$ $1$ $0$ $1$ $1$
$1$ $0$ $0$ $0$ $0$
$0$ $1$ $1$ $1$ $1$
$0$ $0$ $1$ $1$ $1$


Bu özdeşliği sadeleştirme sorularında kullanacağız. Vurgularsak $\Rightarrow$ yerine istersek birincinin değili veya ikinci şeklinde bir bileşik önerme koyabiliriz.

Temel Özellikler


Bu özellikler bir doğruluk tablosu yardımıyla basitçe ispatlanabilir.

 1. Değişme özelliği:
  \begin{align*}
  p \vee q &\Leftrightarrow q \vee p \\
  p \wedge q &\Leftrightarrow q \wedge p \\
  \end{align*}

 2. Birleşme özelliği:
  \begin{align*}
  p \vee (q \vee r ) &\Leftrightarrow (p \vee q) \vee r \\
  p \wedge (q \wedge r ) &\Leftrightarrow (p \wedge q) \wedge r \\
  \end{align*}

 3. Dağılma özelliği:
  \begin{align*}
  p \vee (q \wedge r ) &\Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r) \\
  p \wedge (q \vee r ) &\Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r) \\
  \end{align*}

 4. Değiller:
  \begin{align*}
  (p')' &\Leftrightarrow p \\
  (p\vee q)' &\Leftrightarrow p' \wedge q'\\
  (p \wedge q)' &\Leftrightarrow p' \vee q'\\
  \end{align*}

Örnek


Verilen önermelerin totoloji olduğunu gösteriniz:

 1. $(p \wedge q) \Rightarrow p $

 2. $p \Rightarrow (p \vee q) $

 3. $p \Rightarrow (p \Rightarrow q)$Çözüm 1. $(p \wedge q) \Rightarrow p $

 2. Doğruluk tablosuna $(p \wedge q)$ sütununu koyalım. $\Rightarrow$ bağlacının tanımına göre, $(p \wedge q) \Rightarrow p $ önermesi sadece $(p \wedge q)$ doğru ve $p$ yanlışken yanlıştır, tablodan görüldüğü gibi böyle bir durum oluşmamaktadır.


  $p$ $q$ $p \wedge q$ $(p \wedge q) \Rightarrow p $
  $1$ $1$ $1$ $1$
  $1$ $0$ $0$ $1$
  $0$ $1$ $0$ $1$
  $0$ $0$ $0$ $1$

 3. $p \Rightarrow (p \vee q) $ 4. $p$ $q$ $p \vee q$ $ p \Rightarrow (p \vee q) $
  $1$ $1$ $1$ $1$
  $1$ $0$ $1$ $1$
  $0$ $1$ $1$ $1$
  $0$ $0$ $0$ $1$

 5. $p \Rightarrow (p \Rightarrow q)$ 6. $p$ $q$ $p \Rightarrow q$ $ p \Rightarrow (p \Rightarrow q)$
  $1$ $1$ $1$ $1$
  $1$ $0$ $0$ $1$
  $0$ $1$ $1$ $1$
  $0$ $0$ $1$ $1$


 • Giriş
 • Temel özellik ve örnekler
 •