Parabol Konu Anlatımı


İkinci derece bir denklemi $0$'a değil $y$'ye eşitlersek parabol konusuna girmiş oluyoruz. İkinci derece denklemlerle ilgili öğrendiğimiz her şey parabol konu anlatımında da geçerli olacak. Dolayısıyla parabol konu anlatımını anlayabilmeniz için ikinci derece denklemler konusunu ana hatlarıyla bilmeniz gerekmektedir. Parabol \[ y=ax^2+bx+c \] şeklindeki fonksiyonların kartezyen koordinatlardaki grafiklerine verilen addır. .


Yukarıda bir kaç parabol görmekteyiz:
Grafikten de anlaşıldığı gibi bir parabolün kolları aşağı ya da yukarı doğru olabilir. Grafik $x$ eksenini kesmek zorunda değildir. mavi parabol gibi $x$ eksenini hiç kesmeyebilir, sarı parabol gibi teğet olabilir veya kırmızı ve yeşil parabol gibi iki farklı noktada kesebilir. Şekillere baktığımızda parabolün simetrik bir grafik olduğu da anlaşılmaktadır. Bu simetrinin sebebini dersin sonuna doğru anlayacağız. Ancak grafiklere göre parabolün dönüş yaptığı noktanın bu simetrinin kilit noktası olduğu anlaşılmaktadır. Bu nokta parabolün tepe noktasıdır. Her ne kadar kolları yukarı olan parabolde bu nokta bir tepe değil çukursa da türkçe bu terimi kullanmaktayız. Bu derste parabol grafiğinin özelliklerini inceleyeceğiz.