Geometriden bilmemiz gereken iki özel dik üçgenin açılarının trigonometrik
oranlarını ezberlemek durumundayız. Bunlardan ilki ve basiti $45-45-90$ üçgeni,
ikincisi de $30-60-90$ üçgenidir. Bu iki üçgeni çizersek:
45 45 üçgeni30 60 90 üçgeni
Üçgenlerden $30^{\circ}$, $45^{\circ}$ ve $60^{\circ}$ ın trigonometrik oranları görülmektedir. Buraya kadar öğrendiklerimizle, esas ölçü ve referans açısı bilgimizle, şunu söyleyebiliriz. $30^{\circ}$ nin oranları ile simetriklerinin oranları aynıdır ancak işaretçe farklı olabilir. $30^{\circ}$ yi biliyorsak $150^{\circ}-210^{\circ}-330^{\circ}$ leri de bilmekteyiz. Bunlara eksenler üzerindeki ve dört bölgeyi birbirinden ayıran açıları, $0^{\circ}$, $90^{\circ}$, $180^{\circ}$, $270^{\circ}$ i ekleyip bir tablo oluşturalım:

Özel Açılar $\sin$$\cos$$\tan$$\cot$
$0^{\circ}$$0$$1$$0$tanımsız
$30^{\circ}$$\frac{1}{2}$$\frac{\sqrt{3}}{2}$$\frac{\sqrt{3}}{3}$$\sqrt{3}$
$45^{\circ}$$\frac{\sqrt{2}}{2}$$\frac{\sqrt{2}}{2}$$1$$1$
$60^{\circ}$$\frac{\sqrt{3}}{2}$$\frac{1}{2}$$\sqrt{3}$$\frac{\sqrt{3}}{3}$
$90^{\circ}$$1$$0$tanımsız$0$
$180^{\circ}$$0$$-1$$0$tanımsız
$270^{\circ}$$-1$$0$tanımsız$0$