Trinonometrik Fonksiyonların Tanımı


$\sin $ ve $\cos$

Trigonometrik fonksiyonları tanımlarken, dik üçgendeki bir dar açının $\sin $, $\cos$, $\tan$, $cot$ değerlerini $\displaystyle\frac{\text{karşı}}{\text{komşu}}$ gibi yollarla bulmayı bir süre kenara koyacağız ve bu fonksiyonları yeni bir şekilde tanımlayacağız.

Bir açının sinüs ve kosinüs değerlerini bulmak istiyorsak aşağıda görülen yarıçapı $1$ br olan çemberde (birim çember) $(1,0)$ koordinatlarındaki başlangıç noktasından, verilen açı kadar, daire üstünde saat yönünün tersine döneceğiz ve bulunduğumuz noktanın koordinatları bize istediğimiz değerleri verecek. Yeni tanımımızda, bulunduğumuz noktanın $y$ koordinatı sinüs ve $x$ koordinatı da kosinüsü gösterecek. Dolayısıyla artık $y$ eksenini $ \sin $ ekseni ve $x$ eksenini de $\cos$ ekseni olarak adlandırabiliriz.
birim çember